Η πρώτη επίσκεψη

Η πρώτη επίσκεψη

Στην πρώτη επαφή ο γιατρός εξετάζει τον ασθενή, γίνεται αξιολόγηση του προβλήματος και κρίνεται αν χρειάζεται ορθοδοντική θεραπεία.

Εάν η κλινική εικόνα οδηγεί σε ορθοδοντική στο επόμενο ραντεβού λαμβάνονται τα ακόλουθα διαγνωστικά στοιχεία:

  • Αποτυπώματα για την κατασκευή των εκμαγείων (γύψινα αντίγραφα των δοντιών)
  • Φωτογραφίες (δοντιών και προσώπου)
  • Ακτινογραφίες (δοντιών και κεφαλής) (μια πανοραμική ακτινογραφία και μια πλάγια κεφαλομετρική)

Αυτά αναλύονται και στο επόμενο ραντεβού ο γιατρός συζητάει επακριβώς τον τρόπο θεραπείας.