Ορθοδοντικά προβλήματα

Ορθοδοντικά προβλήματα

Τα κυριότερα ορθοδοντικά προβλήματα είναι:

 1. Σταυροειδής σύγκλειση:
  Τα δόντια της άνω γνάθου κλείνουν μέσα από τα δόντια της κάτω γνάθου
 2. Χασμοδοντία:
  Τα πάνω δόντια δεν έχουν επαφή με τα κάτω
 3. Υπερσύγκλειση:
  Τα πάνω δόντια κλείνουν πολύ βαθιά και σκεπάζουν τα κάτω δόντια πάνω από 2 μμ
 4. Συνωστισμός
 5. Τάξη ΙΙ η Προγναθισμός της άνω γνάθου:
  όταν τα πάνω δόντια προεξέχουν σε σχέση με τα κάτω δόντια
 6. Τάξη ΙΙΙ η Προγναθισμός της κάτω γνάθου:
  όταν τα κάτω δόντια και η γνάθος προεξέχουν σε σχέση με τα άνω δόντια

Η αιτίες των ορθοδοντικών προβλημάτων είναι περισσότερο γενετικές αλλά υπάρχουν και επίκτητες
Οι γονείς πρέπει να προσέξουν για πιθανή εμφάνιση προβλημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Θηλασμός δακτύλου
 2. Πλημμελής κατάποση
 3. Στοματική αναπνοή
 4. Πρώωρη απώλεια νεογιλών δοντιών ή και μονίμων
 5. Ατυχήματα